• icon-wishlist
  • icon-cart

Écrous (394)

Écrous hexagonaux en acier, grade 5, 1/4 icon-wishlist
PRECISION
Écrous hexagonaux en acier, grade 5, 1/4"-20, boîte de 50, zinc
Format 1/4-20xBT50
Détails
Article #63866376
Écrous hexagonaux en acier, grade 5, 5/16 icon-wishlist
PRECISION
Écrous hexagonaux en acier, grade 5, 5/16"-18, boîte de 50
Format 5/16-18xBT50
Détails
Article #63866518
Écrous en acier galvanisé, grade 2, 3/8 icon-wishlist
PRECISION
Écrous en acier galvanisé, grade 2, 3/8"-16, boîte de 50
Format 3/8-16xBT50
Détails
Article #63866910
Écrou hexagonal à gros filetage, 1/4 icon-wishlist
RELIABLE
Écrou hexagonal à gros filetage, 1/4" x 20 pas, 100/boîte
Format 1/4"xBT 100
Détails
Article #1399708
Écrous hexagonaux en acier, grade 5, 3/8 icon-wishlist
PRECISION
Écrous hexagonaux en acier, grade 5, 3/8"-16, boîte de 50, zinc
Format 3/8-16xBT50
Détails
Article #63866459
Écrou hexagonal à gros filetage, 5/16 icon-wishlist
RELIABLE
Écrou hexagonal à gros filetage, 5/16" x 18 pas, 100/boîte
Format 5/16"xBT 100
Détails
Article #1399709
Écrou hexagonal à gros filetage, 3/8 icon-wishlist
RELIABLE
Écrou hexagonal à gros filetage, 3/8" x 16 pas, 100/boîte
Format 3/8"xBT 100
Détails
Article #1399710
Écrou d'arrêt, 1/4 icon-wishlist
PRECISION
Écrou d'arrêt, 1/4"-20, 50/bte, zinc
Format 1/4-20xBT50
Détails
Article #63866377
Écrous hexagonaux en acier galvanisé, 1/2 icon-wishlist
PRECISION
Écrous hexagonaux en acier galvanisé, 1/2"-13, boîte de 25
Format 1/2-13xBT25
Détails
Article #63866813
Écrous en acier galvanisé, grade 2, 5/16 icon-wishlist
PRECISION
Écrous en acier galvanisé, grade 2, 5/16"-18, boîte de 50
Format 5/16-18xBT50
Détails
Article #63866949
Écrous en acier galvanisé, grade 2, 1/4 icon-wishlist
PRECISION
Écrous en acier galvanisé, grade 2, 1/4"-20, boîte de 50
Format 1/4-20xBT50
Détails
Article #63866845
Écrous hexagonaux en acier, grade 5, 1/2 icon-wishlist
PRECISION
Écrous hexagonaux en acier, grade 5, 1/2"-13, boîte de 25, zinc
Format 1/2-13xBT25
Détails
Article #63866332
Écrou d'arrêt, 5/16 icon-wishlist
PRECISION
Écrou d'arrêt, 5/16"-18, 50/bte, zinc
Format 5/16-18xBT50
Détails
Article #63866519
Écrous hexagonaux en acier inoxydable, 1/4 icon-wishlist
PRECISION
Écrous hexagonaux en acier inoxydable, 1/4"-20, boîte de 50
Format 1/4-20xBT50
Détails
Article #63866844
Écrou hexagonal à gros filetage, 1/2 icon-wishlist
RELIABLE
Écrou hexagonal à gros filetage, 1/2" x 13 pas, 50/boîte
Format 1/2"xBT 50
Détails
Article #1399712
Écrou hexagonal en acier galvanisé, 3/8 icon-wishlist
RELIABLE
Écrou hexagonal en acier galvanisé, 3/8" x 16 pas, 25/boîte
Format #3/8-16xBT/25
Détails
Article #1399812
Écrou d'arrêt, 3/8 icon-wishlist
PRECISION
Écrou d'arrêt, 3/8"-16, 50/bte, zinc
Format 3/8-16xBT50
Détails
Article #63866460
Écrou d'arrêt en acier/nylon, 1/4 icon-wishlist
RELIABLE
Écrou d'arrêt en acier/nylon, 1/4"-20 pas, zinc, 100/pqt
Format #1/4-20xBT100
Détails
Article #1399071
Écrou hexagonal en acier galvanisé, 1/2 icon-wishlist
RELIABLE
Écrou hexagonal en acier galvanisé, 1/2" x 13 pas, 25/boîte
Format #1/2-13xBT/25
Détails
Article #1399813
Écrous hexagonaux en acier inoxydable, 5/16 icon-wishlist
PRECISION
Écrous hexagonaux en acier inoxydable, 5/16"-18, boîte de 50
Format 5/16-18xBT50
Détails
Article #63866948