• icon-wishlist
  • icon-cart

METRIE - Portes unies (26)

Porte unie Metrie, 30  po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, apprêtée icon-wishlist
METRIE
Porte unie Metrie, 30 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, apprêtée
Format 30x80x1 3/8"
Détails
N° d'article 61405145
Porte intérieure unie Metrie, 30 po x 80 po, fibre de bois, apprêtée icon-wishlist
METRIE
Porte intérieure unie Metrie, 30 po x 80 po, fibre de bois, apprêtée
Format 30x80"
Détails
N° d'article 61405735
Porte unie Metrie, 30 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie apprêtée, blanc icon-wishlist
METRIE
Porte unie Metrie, 30 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie apprêtée, blanc
Format 30"x80"x1 3/8"
Détails
N° d'article 61406696
Porte unie Metrie, 28 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, apprêtée icon-wishlist
METRIE
Porte unie Metrie, 28 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, apprêtée
Format 28x80x1 3/8"
Détails
N° d'article 61405143
Porte unie Metrie, 32 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, apprêtée icon-wishlist
METRIE
Porte unie Metrie, 32 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, apprêtée
Format 32x80x1 3/8"
Détails
N° d'article 61405146
Porte unie Metrie, 36 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, apprêtée icon-wishlist
METRIE
Porte unie Metrie, 36 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, apprêtée
Format 36x80x1 3/8"
Détails
N° d'article 61405147
Porte unie Metrie, 24 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, apprêtée icon-wishlist
METRIE
Porte unie Metrie, 24 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, apprêtée
Format 24x80x1 3/8"
Détails
N° d'article 61405144
Porte unie Metrie, 32 po x 80 po, fibre de bois, apprêtée icon-wishlist
METRIE
Porte unie Metrie, 32 po x 80 po, fibre de bois, apprêtée
Format 32x80"
Détails
N° d'article 61405764
Porte unie par Metrie, 32 po x 80 po x 1 3/8 po, composite moulé apprêté, blanc icon-wishlist
METRIE
Porte unie par Metrie, 32 po x 80 po x 1 3/8 po, composite moulé apprêté, blanc
Format 32"x80"x1 3/8"
Détails
N° d'article 61406697
Porte unie Metrie, 28 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie apprêtée icon-wishlist
METRIE
Porte unie Metrie, 28 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie apprêtée
Format 28x80"
Détails
N° d'article 61405763
Porte apprêtée Metrie, 24 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, blanc icon-wishlist
METRIE
Porte apprêtée Metrie, 24 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, blanc
Format 24"x80"x1 3/8"
Détails
N° d'article 61406693
Porte unie Metrie, 24 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie apprêtée icon-wishlist
METRIE
Porte unie Metrie, 24 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie apprêtée
Format 24x80"
Détails
N° d'article 61405762
Porte unie «Lauan» à construction creuse, 30 po x 80 po x 1 3/8 po, acajou icon-wishlist
METRIE
Porte unie «Lauan» à construction creuse, 30 po x 80 po x 1 3/8 po, acajou
Format 1 3/8x30x80"
Détails
N° d'article 66605067
Porte apprêtée Metrie, 26 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, blanc icon-wishlist
METRIE
Porte apprêtée Metrie, 26 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, blanc
Format 26"x80"x1 3/8"
Détails
N° d'article 61406694
Porte unie Metrie, 36 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie apprêtée icon-wishlist
METRIE
Porte unie Metrie, 36 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie apprêtée
Format 36x80"
Détails
N° d'article 61405766
Porte unie par Metrie, 34 po x 80 po x 1 3/8 po, composite moulé apprêté, blanc icon-wishlist
METRIE
Porte unie par Metrie, 34 po x 80 po x 1 3/8 po, composite moulé apprêté, blanc
Format 34"x80"x1 3/8"
Détails
N° d'article 61406698
Porte apprêtée Metrie, 18 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, blanc icon-wishlist
METRIE
Porte apprêtée Metrie, 18 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie, blanc
Format 18"x80"x1 3/8"
Détails
N° d'article 61406692
Porte unie «Lauan» à construction creuse, 24 po x 80 po x 1 3/8 po, acajou icon-wishlist
METRIE
Porte unie «Lauan» à construction creuse, 24 po x 80 po x 1 3/8 po, acajou
Format 24x80x1 3/8"
Détails
N° d'article 66605064
Porte en fibre durcie, 36'' x 80'', blanc icon-wishlist
METRIE
Porte en fibre durcie, 36'' x 80'', blanc
Format 36"x80"x1 3/8"
Détails
N° d'article 61406699
Porte unie «Lauan» à construction creuse, 32 po x 80 po x 1 3/8 po, acajou icon-wishlist
METRIE
Porte unie «Lauan» à construction creuse, 32 po x 80 po x 1 3/8 po, acajou
Format 1 3/8x32x80"
Détails
N° d'article 66605068
Porte à 2 panneaux Metrie, Bellagio, 32 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie apprêtée icon-wishlist
METRIE
Porte à 2 panneaux Metrie, Bellagio, 32 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie apprêtée
Format 32x80x1 3/8"
Détails
N° d'article 61406321
Porte à 2 panneaux Metrie, Bellagio, 24 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie apprêtée icon-wishlist
METRIE
Porte à 2 panneaux Metrie, Bellagio, 24 po x 80 po x 1 3/8 po, fibre durcie apprêtée
Format 24x80x1 3/8"
Détails
N° d'article 61406616
Porte en fibre durcie, 28'' x 80'', blanc icon-wishlist
METRIE
Porte en fibre durcie, 28'' x 80'', blanc
Format 28"x80"x1 3/8"
Détails
N° d'article 61406695
Porte unie «Lauan» à construction creuse, 28 po x 80 po x 1 3/8 po, acajou icon-wishlist
METRIE
Porte unie «Lauan» à construction creuse, 28 po x 80 po x 1 3/8 po, acajou
Format 13/8x28x80"
Détails
N° d'article 66605066
Porte Metrie, 24 po x 80 po x 1 3/8 po, chêne, naturel icon-wishlist
METRIE
Porte Metrie, 24 po x 80 po x 1 3/8 po, chêne, naturel
Format 24"x80"x1 3/8"
Détails
N° d'article 66605500
Porte unie Lauan de Metrie, âme creuse, 32 po x 80 po x 1,37 po, chêne naturel icon-wishlist
METRIE
Porte unie Lauan de Metrie, âme creuse, 32 po x 80 po x 1,37 po, chêne naturel
Format 32"x80"x1 3/8"
Détails
N° d'article 66605503