• icon-wishlist
  • icon-cart

METRIE - Boîtes de porte (9)

Boîte de porte en MDF apprêté icon-wishlist
METRIE
Boîte de porte en MDF apprêté
Format 5/8"x4 9/16"x7'
Détails
N° d'article 61425133
Boîte de porte en MDF apprêté icon-wishlist
METRIE
Boîte de porte en MDF apprêté
Format 5/8"x4 9/16"x7'
Détails
N° d'article 61426708
Boîte de porte en pin jointé apprêté icon-wishlist
METRIE
Boîte de porte en pin jointé apprêté
Format 9/16"x4 9/16"x7'
Détails
N° d'article 61426439
Boîte de porte en pin jointé apprêté icon-wishlist
METRIE
Boîte de porte en pin jointé apprêté
Format 5/8"x6 5/8"x7'
Détails
N° d'article 61426359
Boîte de porte en MDF apprêté icon-wishlist
METRIE
Boîte de porte en MDF apprêté
Format 3/4"x6 5/8"x7'
Détails
N° d'article 61425132
Boîte de porte en MDF apprêté icon-wishlist
METRIE
Boîte de porte en MDF apprêté
Format 1"x5"
Détails
N° d'article 61425769
Boîte de porte en pin jointé apprêté icon-wishlist
METRIE
Boîte de porte en pin jointé apprêté
Format 4 9/16x1 13/16x88"
Détails
N° d'article 61426537
Boîte de porte en pin jointé apprêté icon-wishlist
METRIE
Boîte de porte en pin jointé apprêté
Format 4 9/16x1 7/32x88"
Détails
N° d'article 61426498
Boîte de porte en pin jointé apprêté icon-wishlist
METRIE
Boîte de porte en pin jointé apprêté
Format 6 9/16x1 7/16x88"
Détails
N° d'article 61426540