RONA Langdon Hardware Ltd. / Fort Erie icon-arrow-down
  • icon-wishlist
  • icon-cart

Tuyaux - polyéthylène (26)

Tuyau en polyéthylène 3/4 po icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène 3/4 po
Format 75PSIx3/4"x100'
32 , 99 Rouleau
Détails
Article #0068013
Tuyau en polyéthylène 1 po icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène 1 po
Format 75PSIx1"x100'
48 , 99 Rouleau
Détails
Article #0068015
Tuyau polyéthylène icon-wishlist
IPEX
Tuyau polyéthylène
Format 75PSIx1/2"x100'
21 , 99 Rouleau
Détails
Article #0068011
Tuyau en polyéthylène 1-1/4 po icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène 1-1/4 po
Format 75PSIx1 1/4"x100'
87 , 99 Rouleau
Détails
Article #0068017
Tuyau en polyéthylène 1 po icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène 1 po
Format 1"x100'
63 , 99 Rouleau
Détails
Article #0068393
Tuyau en polyéthylène 3/4 po icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène 3/4 po
Format 3/4"x100'
41 , 99 Rouleau
Détails
Article #0068392
Tuyau de service en polyéthylène de 1 icon-wishlist
IPEX
Tuyau de service en polyéthylène de 1", noir
Format 1"x100'
41 , 99 Rouleau
Détails
Article #0068037
Tuyau en polyéthylène 1/2 po icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène 1/2 po
Format 1/2"x100'
30 , 99 Rouleau
Détails
Article #0068391
Tuyau en polyéthylène 1-1/4 po icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène 1-1/4 po
Format 1 1/4"x100'
111 , 81 Rouleau
Détails
Article #0068394
Tuyau en polyéthylène 1/2 po icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène 1/2 po
Format 75PSIx1/2"x400'
89 , 99 Rouleau
Détails
Article #0068012
Tuyau en polyéthylène 1-1/2 po icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène 1-1/2 po
Format 75PSIx1 1/2"x100'
103 $ Rouleau
Détails
Article #0068019
Tuyau en polyéthylène, 1 icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène, 1", 100 PSI, 100'
Format 1"x100'x100PSI
71 , 99 Rouleau
Détails
Article #0068027
Tuyau en polyéthylène, 3/4 icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène, 3/4", 100 PSI, 100'
Format 3/4"x100'x100PSI
47 , 04 Rouleau
Détails
Article #0068025
Tuyau polyéthylène icon-wishlist
IPEX
Tuyau polyéthylène
Format 1/2"x100'x100PSI
36 , 99 Rouleau
Détails
Article #0068023
Tuyau en polyéthylène, 2 icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène, 2", 75 PSI, 100'
Format 2"x100'
167 $ Rouleau
Détails
Article #0068021
Tuyau en polyéthylène, 2 icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène, 2", 75 PSI, 200'
Format 75PSIx2"x200'
279 $ Rouleau
Détails
Article #0068022
Tuyau en polyéthylène, 3/4 icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène, 3/4", 75 PSI, 400'
Format 75PSIx3/4"x400'
128 $ Rouleau
Détails
Article #0068014
Tuyau polyéthylène icon-wishlist
IPEX
Tuyau polyéthylène
Format 1 1/4"x100'x100PSI
111 $ Rouleau
Détails
Article #0068029
Tuyau en polyéthylène, 1 1/4 icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène, 1 1/4", 75 PSI, 300'
Format 75PSIx1 1/4"x300'
209 $ Rouleau
Détails
Article #0068018
Tuyau en polyéthylène, 1 icon-wishlist
IPEX
Tuyau en polyéthylène, 1", 100 PSI, 300'
Format 1"x300'
207 , 52 Rouleau
Détails
Article #0068028