• icon-wishlist
  • icon-cart

Tuyaux flexibles utilitaires (55)

Tube clair en polyéthylène, 5/8" x 10' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tube clair en polyéthylène, 5/8" x 10'
Format 1/2"x5/8"x10'
Détails
Article #0679066
Tube clair en polyéthylène, 1/4" x 25' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tube clair en polyéthylène, 1/4" x 25'
Format 1/4DEx0.170DIx25'
Détails
Article #0679064
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 3/8"x1/2"x100'
Détails
Article #0679079
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 3/8"x1/4"x250'
Détails
Article #0679120
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 3/4"x5/8"x100'
Détails
Article #0679081
Tuyau en vinyle pré-coupé, 1/2" x 3/8" x 10', clair icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en vinyle pré-coupé, 1/2" x 3/8" x 10', clair
Format 1/2x3/8"x10'
Détails
Article #06795040
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 1"x3/4"x75'
Détails
Article #0679114
Tuyau en PVC icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en PVC
Format 1/8"x1/4"x400'
Détails
Article #0679113
Tuyau en PVC icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en PVC
Format 5/16"x7/16"x200'
Détails
Article #0679116
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 3/4x1/2"x100'
Détails
Article #0679115
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 1"x50'
Détails
Article #0679080
Tuyau en vinyle pré-coupé, 3/8" x 1/4" x 10', clair icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en vinyle pré-coupé, 3/8" x 1/4" x 10', clair
Format 3/8x1/4"x10'
Détails
Article #06795038
Tube clair en polyéthylène, 1/4" x 10' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tube clair en polyéthylène, 1/4" x 10'
Format 3/16"x1/4"x10'
Détails
Article #0679065
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 3/4x5/8"x10'
Détails
Article #06795460
Tuyau en vinyle, 1/2" x 3/8" x 20', transparent icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en vinyle, 1/2" x 3/8" x 20', transparent
Format 1/2x3/8"x20'
Détails
Article #0679137
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 2ODx1 1/2ID"x50'
Détails
Article #0679109
Tube clair en vinyle, 1 1/4" x 100' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tube clair en vinyle, 1 1/4" x 100'
Format 1"x1 1/4"x100'
Détails
Article #0679069
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 7/16x5/16"x10'
Détails
Article #06795473
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 7/8"x5/8"x75'
Détails
Article #0679068
Tube clair en vinyle, 5/8" x 20' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tube clair en vinyle, 5/8" x 20'
Format 1/2"x5/8"x20'
Détails
Article #0679073
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 7/8x5/8"x10'
Détails
Article #06795458
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 3/16"x5/16"x300'
Détails
Article #0679074
Tuyau en vinyle, 3/8" x 1/4" x 20', transparent icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en vinyle, 3/8" x 1/4" x 20', transparent
Format 3/8"x1/4"x20'
Détails
Article #0679136
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 3/4x1/2"x10'
Détails
Article #06795459
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 3/8"x150'
Détails
Article #0679070
Tuyau de polyéthylène icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de polyéthylène
Format 3/8"x300'
Détails
Article #0679075
Tube clair en vinyle, 1/4" x 20' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tube clair en vinyle, 1/4" x 20'
Format 1/8"x1/4"x20'
Détails
Article #0679072
Tuyau en polyéthylène, 3/8" x 1/4" x 25' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en polyéthylène, 3/8" x 1/4" x 25'
Format 3/8"x1/4"x25'
Détails
Article #0679084
Tuyau de polyéthylène icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de polyéthylène
Format 1/2"x200'
Détails
Article #0679071
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 1x3/4"x10'
Détails
Article #06795474
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 1x3/4"x10'
Détails
Article #06795462
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 5/8x1/2"x10'
Détails
Article #06795464
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 1x3/4"x10'
Détails
Article #06795467
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 3/4x1/2"x10'
Détails
Article #06795472
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 5/16x3/16"x20'
Détails
Article #06795463
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 7/8x5/8"x10'
Détails
Article #06795470
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 1/2x3/8"x10'
Détails
Article #06795466
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 1/4"x250'
Détails
Article #0679076
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 7/16x5/16"x20'
Détails
Article #06795461
Tuyau de caoutchouc icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de caoutchouc
Format 7/8"x5/8"x10'
Détails
Article #06795468
Tuyau de polyéthylène icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de polyéthylène
Format 5/16"x300'
Détails
Article #0679111
Tuyau de polyéthylène icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de polyéthylène
Format 1/2x3/8"x25'
Détails
Article #06795465
Tuyau de latex icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de latex
Format 3/8x1/4"x50'
Détails
Article #0679117
Tuyau de jardin, caoutchouc, 7/8" x 5/8" x 150', vert icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de jardin, caoutchouc, 7/8" x 5/8" x 150', vert
Format 7/8"x5/8"x150'
Détails
Article #0679094
Tuyau de caoutchouc icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de caoutchouc
Format 1x3/4"x10'
Détails
Article #06795469
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 5/8x3/8"x10'
Détails
Article #06795471
Tuyau de caoutchouc icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de caoutchouc
Format 1"x5/8"x50'
Détails
Article #0679063
Tuyau en PVC icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en PVC
Format 1/8"x3/16"x400'
Détails
Article #0679112