• icon-wishlist
  • icon-cart

Tuyaux flexibles utilitaires (79)

Tube clair en vinyle, 1 1/4" x 100' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tube clair en vinyle, 1 1/4" x 100'
Format 1"x1 1/4"x100'
Détails
N° d'article 0679069
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 3/4"x5/8"x100'
Détails
N° d'article 0679081
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 1"x3/4"x75'
Détails
N° d'article 0679114
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 2ODx1 1/2ID"x50'
Détails
N° d'article 0679109
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 1"x50'
Détails
N° d'article 0679080
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 3/8"x1/4"x250'
Détails
N° d'article 0679120
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 3/4x1/2"x100'
Détails
N° d'article 0679115
Tuyau en PVC icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en PVC
Format 5/16"x7/16"x200'
Détails
N° d'article 0679116
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 3/16"x5/16"x300'
Détails
N° d'article 0679074
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 7/8"x5/8"x75'
Détails
N° d'article 0679068
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 3/8"x1/2"x100'
Détails
N° d'article 0679079
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 3/8"x150'
Détails
N° d'article 0679070
Tuyau de jardin, caoutchouc, 7/8" x 5/8" x 150', vert icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de jardin, caoutchouc, 7/8" x 5/8" x 150', vert
Format 7/8"x5/8"x150'
Détails
N° d'article 0679094
Tuyau en PVC icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en PVC
Format 17/100x1/4"x400'
Détails
N° d'article 0679113
Tuyau de polyéthylène icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de polyéthylène
Format 3/8"x300'
Détails
N° d'article 0679075
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 1/4"x250'
Détails
N° d'article 0679076
Tuyau de polyéthylène icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de polyéthylène
Format 5/16"x300'
Détails
N° d'article 0679111
Tuyau de caoutchouc icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de caoutchouc
Format 1"x5/8"x50'
Détails
N° d'article 0679063
Tuyau de polyéthylène icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de polyéthylène
Format 1/2"x200'
Détails
N° d'article 0679071
Tuyau de latex icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de latex
Format 3/8x1/4"x50'
Détails
N° d'article 0679117
Tuyau en vinyle Sioux Chief, transparent, 45 psi, 1/2 po de dia interne x 5/8 po de dia externe x 10 pi L. icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en vinyle Sioux Chief, transparent, 45 psi, 1/2 po de dia interne x 5/8 po de dia externe x 10 pi L.
Format 1/2"x5/8"x10'
Détails
N° d'article 0679066
Tube clair en polyéthylène, 1/4" x 25' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tube clair en polyéthylène, 1/4" x 25'
Format 1/4DEx0.170DIx25'
Détails
N° d'article 0679064
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 1x3/4"x10'
Détails
N° d'article 06795474
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 1x3/4"x10'
Détails
N° d'article 06795462
Tuyau en PVC, 1 1/4" x 50', blanc icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en PVC, 1 1/4" x 50', blanc
Format 1 1/4"x50'
Détails
N° d'article 0679348
Tube clair en vinyle, 5/8" x 20' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tube clair en vinyle, 5/8" x 20'
Format 1/2"x5/8"x20'
Détails
N° d'article 0679073
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 3/4x5/8"x10'
Détails
N° d'article 06795460
Tuyau en caoutchouc, 1 1/4" x 7/8" x 25', noir icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en caoutchouc, 1 1/4" x 7/8" x 25', noir
Format 1 1/4"x7/8"x25'
Détails
N° d'article 0679082
Tuyau en vinyle, 1/2" x 3/8" x 20', transparent icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en vinyle, 1/2" x 3/8" x 20', transparent
Format 1/2x3/8"x20'
Détails
N° d'article 0679137
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 3/4x1/2"x10'
Détails
N° d'article 06795472
Tuyau en PVC icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en PVC
Format 1/8"x3/16"x400'
Détails
N° d'article 0679112
Tuyau en vinyl renforcé et tressé, 1 1/4" x 50', transparent icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en vinyl renforcé et tressé, 1 1/4" x 50', transparent
Format 1 1/4"x50'
Détails
N° d'article 0679110
Tuyau de vinyle renforcé icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle renforcé
Format 7/8x5/8"x10'
Détails
N° d'article 06795470
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 7/8x5/8"x10'
Détails
N° d'article 06795458
Tuyau en vinyle pré-coupé, 1/2" x 3/8" x 10', clair icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en vinyle pré-coupé, 1/2" x 3/8" x 10', clair
Format 1/2x3/8"x10'
Détails
N° d'article 06795040
Tuyau en polyéthylène, 3/8" x 1/4" x 25' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en polyéthylène, 3/8" x 1/4" x 25'
Format 3/8"x1/4"x25'
Détails
N° d'article 0679084
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 1x3/4"x10'
Détails
N° d'article 06795467
Tuyau en vinyle pré-coupé, 3/8" x 1/4" x 10', clair icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en vinyle pré-coupé, 3/8" x 1/4" x 10', clair
Format 3/8x1/4"x10'
Détails
N° d'article 06795038
Tuyau en PVC, 1 1/2'' x 50', 80 lb/po², blanc icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en PVC, 1 1/2'' x 50', 80 lb/po², blanc
Format 1 1/2"x50'
Détails
N° d'article 0679349
Tuyau de caoutchouc icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de caoutchouc
Format 1x3/4"x10'
Détails
N° d'article 06795469
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 3/4x1/2"x10'
Détails
N° d'article 06795459
Tube clair en vinyle, 1/4" x 20' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tube clair en vinyle, 1/4" x 20'
Format 1/8"x1/4"x20'
Détails
N° d'article 0679072
Tuyau en vinyle transparent Sioux Chief, PVC, 1/4 po de dia interne x 3/8 po de dia externe x 20 pi L. icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau en vinyle transparent Sioux Chief, PVC, 1/4 po de dia interne x 3/8 po de dia externe x 20 pi L.
Format 3/8"x1/4"x20'
Détails
N° d'article 0679136
Tube clair en polyéthylène, 1/4" x 10' icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tube clair en polyéthylène, 1/4" x 10'
Format 3/16"x1/4"x10'
Détails
N° d'article 0679065
Tuyau de caoutchouc icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de caoutchouc
Format 7/8"x5/8"x10'
Détails
N° d'article 06795468
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 5/8x1/2"x10'
Détails
N° d'article 06795464
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 5/16x3/16"x20'
Détails
N° d'article 06795463
Tuyau de vinyle icon-wishlist
SIOUX CHIEF
Tuyau de vinyle
Format 7/16x5/16"x10'
Détails
N° d'article 06795473