RONA Langdon Hardware Ltd. / Fort Erie icon-arrow-down
  • icon-wishlist
  • icon-cart

Agrafes - Outils pneumatiques (17)

Agrafes, galvanisé 18CA, 1/2 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes, galvanisé 18CA, 1/2", Pqt/1000
Format 1/2"x18CAxBT1000
6 , 99 Boite
Détails
Article #22935158
Agrafes, galvanisé 18CA, 1 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes, galvanisé 18CA, 1", Pqt/1000
Format 1"x18CAxBT1000
8 , 49 Boite
Détails
Article #22935156
Agrafes, galvanisé 18CA, 1 1/4 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes, galvanisé 18CA, 1 1/4", Pqt/1000
Format 1 1/4"x18CAxBT1000
10 , 99 Boite
Détails
Article #22935155
Agrafes, galvanisé 18CA, 3/4 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes, galvanisé 18CA, 3/4", Pqt/1000
Format 3/4"x18CAxBT1000
7 , 39 Boite
Détails
Article #22935157
Agrafes de rembourrage,  22CA, 3/8 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes de rembourrage, 22CA, 3/8", Bte/4000
Format 3/8"x22CAxBT4000
10 , 99 Boite
Détails
Article #2293170
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 2 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 2", Bte/1000
Format 2"x15CAxBT1000
21 , 99 Boite
Détails
Article #2293098
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 2 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 2", Bte/5000
Format 2"x15CAxBT/5000
64 , 99 Boite
Détails
Article #2293096
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 1 3/4 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 1 3/4", Bte/1000
Format 1 3/4"x15CAxBT1000
23 , 99 Boite
Détails
Article #2293097
Agrafes couronne 1/4 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes couronne 1/4", 18CA, 1 1/2", Bte/5000
Format 1 1/2"x18CAxBT5000
34 , 99 Boite
Détails
Article #2293167
Agrafes couronne 1/4 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes couronne 1/4", 18CA, 1 1/4", Bte/5000
Format 1 1/4"x18CAxBT5000
34 , 99 Boite
Détails
Article #2293168
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 1 3/4 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 1 3/4", Bte/5000
Format 1 3/4"x15CAxBT5000
63 , 99 Boite
Détails
Article #2293095
Agrafes couronne 1/4 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes couronne 1/4", 18CA, 1", Bte/5000
Format 1"x18CAxBT5000
33 , 99 Boite
Détails
Article #2293169
Agrafes couronne 7/32 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes couronne 7/32", 18CA, 1", Bte/5000
Format 1"x18CAxBT/5000
33 , 99 Boite
Détails
Article #2293120
Agrafes couronne 7/32 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes couronne 7/32", 18CA, 1 3/8", Bte/5000
Format 1 3/8"x18CAxBT5000
36 , 99 Boite
Détails
Article #2293121
Agrafes, galvanisé 16CA, 1 1/2 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes, galvanisé 16CA, 1 1/2", Bte/10500
Format 1 1/2"xBT10500
90 , 99 Boite
Détails
Article #2293023
Agrafes couronne 7/32 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes couronne 7/32", 18CA, 5/8", Bte/5000
Format 5/8"x18CAxBT/5000
21 , 99 Boite
Détails
Article #2293122
Agrafes, galvanisé 16CA, 2 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes, galvanisé 16CA, 2", Bte/7500
Format 2"xBT7500
90 , 99 Boite
Détails
Article #2293022