• icon-wishlist
  • icon-cart

Agrafes - Outils pneumatiques (42)

Agrafes, galvanisé 18CA, 1", Pqt/1000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes, galvanisé 18CA, 1", Pqt/1000
Format 1"x18CAxBT1000
Détails
Article #22935156
Agrafes, galvanisé 18CA, 1 1/4", Pqt/1000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes, galvanisé 18CA, 1 1/4", Pqt/1000
Format 1 1/4"x18CAxBT1000
Détails
Article #22935155
Agrafes, galvanisé 18CA, 1/2", Pqt/1000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes, galvanisé 18CA, 1/2", Pqt/1000
Format 1/2"x18CAxBT1000
Détails
Article #22935158
Agrafes, galvanisé 18CA, 3/4", Pqt/1000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes, galvanisé 18CA, 3/4", Pqt/1000
Format 3/4"x18CAxBT1000
Détails
Article #22935157
Agrafes de rembourrage,  22CA, 3/8", Bte/4000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes de rembourrage, 22CA, 3/8", Bte/4000
Format 3/8"x22CAxBT4000
Détails
Article #2293170
Agrafes couronne 1/4",  18CA, 1 1/4", Bte/5000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes couronne 1/4", 18CA, 1 1/4", Bte/5000
Format 1 1/4"x18CAxBT5000
Détails
Article #2293168
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 2", Bte/1000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 2", Bte/1000
Format 2"x15CAxBT1000
Détails
Article #2293098
Agrafes couronne 1/4",  18CA, 1 1/2", Bte/5000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes couronne 1/4", 18CA, 1 1/2", Bte/5000
Format 1 1/2"x18CAxBT5000
Détails
Article #2293167
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 1 3/4", Bte/1000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 1 3/4", Bte/1000
Format 1 3/4"x15CAxBT1000
Détails
Article #2293097
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 1 3/4", Bte/5000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 1 3/4", Bte/5000
Format 1 3/4"x15CAxBT5000
Détails
Article #2293095
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 2", Bte/5000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes à plancher, galvanisé 15CA, 2", Bte/5000
Format 2"x15CAxBT/5000
Détails
Article #2293096
Agrafes étroites, 1 3/8 po, calibre 18, boîte de 3 000 icon-wishlist
BOSTITCH
Agrafes étroites, 1 3/8 po, calibre 18, boîte de 3 000
Format 1 3/8"x18CAxPK3000
Détails
Article #0277036
Agrafes couronne 1/4",  18CA, 1", Bte/5000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes couronne 1/4", 18CA, 1", Bte/5000
Format 1"x18CAxBT5000
Détails
Article #2293169
Agrafes à couronnes moyennes, cal. 16, 7/16 po, bte 10 000 icon-wishlist
PRIME FASTENERS
Agrafes à couronnes moyennes, cal. 16, 7/16 po, bte 10 000
Format 7/16x1 1/2"
Détails
Article #94785013
Agrafes couronne 7/32",  18CA, 1", Bte/5000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes couronne 7/32", 18CA, 1", Bte/5000
Format 1"x18CAxBT/5000
Détails
Article #2293120
Agrafes galvanisées, calibre 18, 1/4 po, boîte de 30 000 icon-wishlist
PRIME FASTENERS
Agrafes galvanisées, calibre 18, 1/4 po, boîte de 30 000
Format 6032x11/4
Détails
Article #94785017
Agrafes couronne 7/32",  18CA, 5/8", Bte/5000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes couronne 7/32", 18CA, 5/8", Bte/5000
Format 5/8"x18CAxBT/5000
Détails
Article #2293122
Agrafes à couronne étroites, cal. 18, 1/4 po, bte de 20 000 icon-wishlist
PRIME FASTENERS
Agrafes à couronne étroites, cal. 18, 1/4 po, bte de 20 000
 
Détails
Article #94785007
Agrafes galvanisées, calibre 18, 1/4 po, boîte de 30 000 icon-wishlist
PRIME FASTENERS
Agrafes galvanisées, calibre 18, 1/4 po, boîte de 30 000
Format 6038x11/24
Détails
Article #94785016
Agrafes couronne 7/32",  18CA, 1 3/8", Bte/5000 icon-wishlist
PASLODE
Agrafes couronne 7/32", 18CA, 1 3/8", Bte/5000
Format 1 3/8"x18CAxBT5000
Détails
Article #2293121