• icon-wishlist
  • icon-cart
Détails

Serre-joints (79)

Ensemble de 4 mini serres icon-wishlist
IRWIN
Ensemble de 4 mini serres
Format ST4
Détails
Article #0244224
Serre-joint icon-wishlist
IRWIN
Serre-joint
Format 12"
Détails
Article #0244080
Serre à coulisse icon-wishlist
IRWIN
Serre à coulisse
Format 24"
Détails
Article #02445120
Serre icon-wishlist
IRWIN
Serre
Format 4"
Détails
Article #0244199
Serre à coulisse icon-wishlist
IRWIN
Serre à coulisse
Format 6"
Détails
Article #0244079
Pince-étau en « C » icon-wishlist
VISE-GRIP
Pince-étau en « C »
Format 11 1/4"
Détails
Article #0244027
Pince-étau en «C» icon-wishlist
VISE-GRIP
Pince-étau en «C»
Format 6"
Détails
Article #0244026
Serre icon-wishlist
IRWIN
Serre
Format 1 1/2"
Détails
Article #0244198
Pince-étau en «C» icon-wishlist
VISE-GRIP
Pince-étau en «C»
Format 6"
Détails
Article #0244012
Serre-joint icon-wishlist
IRWIN
Serre-joint
Format 48"
Détails
Article #0244228
Serre-joint icon-wishlist
IRWIN
Serre-joint
Format 24"
Détails
Article #0244227
Serre-joint en fonte, 1 icon-wishlist
FULLER
Serre-joint en fonte, 1" X 1"
Format 1X1"
Détails
Article #0121188
Serre à mâchoire icon-wishlist
KC PRO
Serre à mâchoire
Format 1"
Détails
Article #0033065
Serre en C icon-wishlist
KC PRO
Serre en C
Format 2X1"
Détails
Article #0033113
Serre en C icon-wishlist
KC PRO
Serre en C
Format 4X3"
Détails
Article #0033117
Serre à machoire, 2 icon-wishlist
KC PRO
Serre à machoire, 2"
Format 2"
Détails
Article #0033067
Serre-joint icon-wishlist
QUICK-GRIP
Serre-joint
Format 6"
Détails
Article #0244139
Serre à ressort icon-wishlist
KC PRO
Serre à ressort
Format 1"
Détails
Article #0033058
Serre à mâchoire icon-wishlist
KC PRO
Serre à mâchoire
Format 3"
Détails
Article #0033066
Serre en C icon-wishlist
KC PRO
Serre en C
Format 6X3 1/2"
Détails
Article #0033119