• icon-wishlist
  • icon-cart

KITCHENAID - Réfrigérateurs côte à côte (18)

Réfrigérateur côte-à-côte KitchenAid, 19,8 pi³, inox icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte KitchenAid, 19,8 pi³, inox
Format 36"-19.9PCU
Détails
Article #30006452
Réfrigérateur côte-à-côte, PrintShield, 24,8 pi³, inox noir icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte, PrintShield, 24,8 pi³, inox noir
Format 36"-24.8PCU
Détails
Article #30006455
eco
Réfrigérateur côte-à-côte, 42", 25,5 pi³, acier inoxydable icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte, 42", 25,5 pi³, acier inoxydable
Format 25.5PCU
Détails
Article #30005913
eco
Réfrigérateur côte-à-côte encastré, 29,5 pi³, inox noir icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte encastré, 29,5 pi³, inox noir
Format 29.5PCU
Détails
Article #30006097
Réfrigérateur côte-à-côte, 30,02 pi³, acier inoxydable noir icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte, 30,02 pi³, acier inoxydable noir
Format 30PCU-48"
Détails
Article #30005927
eco
Réfrigérateur avec PrintShield(MC), 24,8 pi³, 36", inox icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur avec PrintShield(MC), 24,8 pi³, 36", inox
Format 36"
Détails
Article #30006482
Réfrigérateur côte-à-côte KitchenAid, 22,6 pi³, inox noir icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte KitchenAid, 22,6 pi³, inox noir
Format 36"-22.6PCU
Détails
Article #30006453
eco
Réfrigérateur côte-à-côte KitchenAid encastré, 29,5 pi³, inox icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte KitchenAid encastré, 29,5 pi³, inox
Format 29.5PCU
Détails
Article #30005784
Réfrigérateur côte-à-côte, 42", 25,5 pi³, acier inoxydable icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte, 42", 25,5 pi³, acier inoxydable
Format 25.5PCU-42"
Détails
Article #30005936
Réfrigérateur côte-à-côte, 48", 30,0 pi³, panneau personnalisé icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte, 48", 30,0 pi³, panneau personnalisé
Format 30PCU-48"
Détails
Article #30005945
eco
Réfrigérateur côte-à-côte, 25,0 pi³, 42", acier inoxydable icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte, 25,0 pi³, 42", acier inoxydable
Format 25PCU
Détails
Article #30005921
Réfrigérateur côte-à-côte KitchenAid, 22,6 pi³, inox icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte KitchenAid, 22,6 pi³, inox
Format 36"-22.6PCU
Détails
Article #30006454
Réfrigérateur côte-à-côte KitchenAid, 19,8 pi³, inox noir icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte KitchenAid, 19,8 pi³, inox noir
Format 36"-19.9PCU
Détails
Article #30006451
Réfrigérateur côte-à-côte, 42", 25,5 pi³, panneau personnalisé icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte, 42", 25,5 pi³, panneau personnalisé
Format 42"-25.5PCU
Détails
Article #30005931
Réfrigérateur côte-à-côte, 42", 25,0 pi³, inox noir icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte, 42", 25,0 pi³, inox noir
Format 25PCU-42"
Détails
Article #30005924
Réfrigérateur avec portes côte-à-côte, 36", 20,8 pi³, inox icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur avec portes côte-à-côte, 36", 20,8 pi³, inox
Format 20.8PCU
Détails
Article #30005918
Réfrigérateur côte-à-côte, 48", 30,0 pi³, acier inoxydable icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte, 48", 30,0 pi³, acier inoxydable
Format 30PCU-48"
Détails
Article #30005950
eco
Réfrigérateur côte-à-côte, 29,5 pi³, 48", acier inoxydable icon-wishlist
KITCHENAID
Réfrigérateur côte-à-côte, 29,5 pi³, 48", acier inoxydable
Format 29.5PCU
Détails
Article #30005922