RONA Langdon Hardware Ltd. / Fort Erie icon-arrow-down
  • icon-wishlist
  • icon-cart

Tapis de passage (22)

Tapis de passage en vinyle 6 pi icon-wishlist
RCR
Tapis de passage en vinyle 6 pi
Format 27"x6'
Rabais de 1,90 $
7 , 59 Chacun
9,49 $
Détails
Article #7109002
Tapis de passage icon-wishlist
RCR
Tapis de passage
Format 36"x60'
Rabais de 2,10 $
8 , 39 Pied
10,49 $
Détails
Article #8110036
Tapis de vinyle clair icon-wishlist
RCR
Tapis de vinyle clair
Format 27"x100'
Rabais de 64¢
2 , 55 Pied
3,19 $
Détails
Article #04125503
Tapis de passage « Coco », 27 po icon-wishlist
Tapis de passage « Coco », 27 po
Format 27"x100'
Rabais de 53 $
212 $ Rouleau
265,00 $
Détails
Article #04125752
Couvre-tapis en vinyle icon-wishlist
RCR
Couvre-tapis en vinyle
Format 27"x150'
Rabais de 32¢
1 , 27 Pied
1,59 $
Détails
Article #7109029
Tapis de passage « Coco », 35 po icon-wishlist
Tapis de passage « Coco », 35 po
Format 35"x100'
Rabais de 63 $
252 $ Rouleau
315,00 $
Détails
Article #04125753
Bordure de finition pour tapis icon-wishlist
RCR
Bordure de finition pour tapis
Format 1 1/2x30"xPK2
12 , 59 Chacun
Détails
Article #81105397
Bordure de finition pour tapis icon-wishlist
RCR
Bordure de finition pour tapis
Format 1 1/2x30"xPK2
12 , 59 Chacun
Détails
Article #81105399
Tapis de passage 36 po icon-wishlist
RCR
Tapis de passage 36 po
Format 36"x1'
5 , 59 Pied
Détails
Article #81105093
Tapis de passage utilitaire « Samois » - 36 po icon-wishlist
Tapis de passage utilitaire « Samois » - 36 po
Format 36"x82'
5 , 59 Pied
Détails
Article #04125656
Tapis de passage 36 po icon-wishlist
RCR
Tapis de passage 36 po
Format 36"x1'
5 , 59 Pied
Détails
Article #81105094
Tapis de passage utilitaire « Puma » - 36 po icon-wishlist
RCR
Tapis de passage utilitaire « Puma » - 36 po
Format 36"x60'
10 , 49 Pied
Détails
Article #81105274
Tapis de passage utilitaire « Puma » - 36 po icon-wishlist
Tapis de passage utilitaire « Puma » - 36 po
Format 36"x60'
10 , 49 Pied
Détails
Article #04125651
Tapis de passage « Commercial Plus » - 36 po icon-wishlist
Tapis de passage « Commercial Plus » - 36 po
Format 36"x45'
12 , 59 Pied
Détails
Article #04125652
Tapis de passage « Pixel » - 26 po icon-wishlist
Tapis de passage « Pixel » - 26 po
Format 26"x69'
7 , 99 Pied
Détails
Article #04125649
Tapis commercial icon-wishlist
RCR
Tapis commercial
Format 36"x45'
12 , 59 Pied
Détails
Article #81105360
Tapis de passage « Maui » - 26 po icon-wishlist
Tapis de passage « Maui » - 26 po
Format 26"x98'
5 , 19 Pied
Détails
Article #04125648
Bordure de finition pour tapis icon-wishlist
D-EDGE
Bordure de finition pour tapis
Format 1 1/2x30"xPK2
12 , 59 Chacun
Détails
Article #81105398
Tapis aiguilleté icon-wishlist
RCR
Tapis aiguilleté
Format 36"x60'
14 , 65 Pied
Détails
Article #81105276