RONA A. Fluet & Fils / Stanstead icon-arrow-down
  • icon-wishlist
  • icon-cart

Flex Utility Hoses (56)

Vinyl pipe icon-wishlist
WATTS
Vinyl pipe
Format 3/4"x5/8"x100'
74 . 99 Roll
Details
Article #0679081
PVC pipe icon-wishlist
WATTS
PVC pipe
Format 1/8"x1/4"x400'
59 . 99 Roll
Details
Article #0679113
Vinyl pipe icon-wishlist
WATTS
Vinyl pipe
Format 3/8"x1/4"x250'
64 . 99 Roll
Details
Article #0679120
Vinyl pipe icon-wishlist
WATTS
Vinyl pipe
Format 1/2"x5/8"x100'
51 . 99 Roll
Details
Article #0679078
Vinyl pipe icon-wishlist
WATTS
Vinyl pipe
Format 3/8"x1/2"x100'
36 . 99 Roll
Details
Article #0679079
PVC pipe icon-wishlist
WATTS
PVC pipe
Format 5/16"x7/16"x200'
59 . 99 Roll
Details
Article #0679116
Polyethylene pipe icon-wishlist
WATTS
Polyethylene pipe
Format 3/8"x300'
75 . 99 Roll
Details
Article #0679075
Reinforced vinyl pipe icon-wishlist
WATTS
Reinforced vinyl pipe
Format 3/4x1/2"x100'
71 . 99 Roll
Details
Article #0679115
Reinforced vinyl pipe icon-wishlist
WATTS
Reinforced vinyl pipe
Format 7/8"x5/8"x75'
64 . 99 Roll
Details
Article #0679068
Vinyl tubing icon-wishlist
WATTS
Vinyl tubing
Format 3/4x5/8"x10'
8 . 39 Each
Details
Article #06795460
Vinyl pipe icon-wishlist
WATTS
Vinyl pipe
Format 3/4"x1"x75'
91 . 76 Roll
Details
Article #0679067
Vinyl pipe icon-wishlist
WATTS
Vinyl pipe
Format 3/16"x5/16"x300'
85 . 99 Roll
Details
Article #0679074
Vinyl tubing icon-wishlist
WATTS
Vinyl tubing
Format 7/8x5/8"x10'
10 . 99 Each
Details
Article #06795458