Fort Erie RONA icon-arrow-down
  • icon-wishlist
  • icon-cart
Details Détails
Details Détails

Pipes - Polyethylene (33)

3/4-in Polyethylene pipe icon-wishlist
IPEX
3/4-in Polyethylene pipe
Format 3/4"x100'
41 . 99 Roll
Details
Article #0068392
Polyethylene Pipe - 2 icon-wishlist
IPEX
Polyethylene Pipe - 2" - 75 PSI - 200'
Format 75PSIx2"x200'
$ 265 Roll
Details
Article #0068022
Polyethylene Pipe icon-wishlist
IPEX
Polyethylene Pipe
Format 75PSIx1/2"x100'
21 . 99 Roll
Details
Article #0068011
3/4-in Polyethylene pipe icon-wishlist
IPEX
3/4-in Polyethylene pipe
Format 75PSIx3/4"x100'
32 . 99 Roll
Details
Article #0068013
1/2-in Polyethylene pipe icon-wishlist
IPEX
1/2-in Polyethylene pipe
Format 1/2"x100'
30 . 99 Roll
Details
Article #0068391
1-in Polyethylene pipe icon-wishlist
IPEX
1-in Polyethylene pipe
Format 75PSIx1"x100'
48 . 99 Roll
Details
Article #0068015
1 1/4-in Polyethylene pipe icon-wishlist
IPEX
1 1/4-in Polyethylene pipe
Format 75PSIx1 1/4"x100'
87 . 99 Roll
Details
Article #0068017
Polyethylene Pipe icon-wishlist
IPEX
Polyethylene Pipe
Format 1/2"x100'
23 . 99 Roll
Details
Article #0068033
1-in Polyethylene pipe icon-wishlist
IPEX
1-in Polyethylene pipe
Format 1"x100'
63 . 99 Roll
Details
Article #0068393
Polyethylene Utility Pipe - 1 icon-wishlist
IPEX
Polyethylene Utility Pipe - 1" - Black
Format 1"x100'
41 . 99 Roll
Details
Article #0068037
1 1/4-in Polyethylene pipe icon-wishlist
IPEX
1 1/4-in Polyethylene pipe
Format 1 1/4"x100'
$ 109 Roll
Details
Article #0068394
1/2-in Polyethylene pipe icon-wishlist
IPEX
1/2-in Polyethylene pipe
Format 75PSIx1/2"x400'
85 . 99 Roll
Details
Article #0068012
1 1/2-in Polyethylene pipe icon-wishlist
IPEX
1 1/2-in Polyethylene pipe
Format 75PSIx1 1/2"x100'
$ 109 Roll
Details
Article #0068019
Polyethylene Utility Pipe - 3/4 icon-wishlist
IPEX
Polyethylene Utility Pipe - 3/4" - Black
Format 3/4"x100'
27 . 99 Roll
Details
Article #0068035
Polyethylene Pipe - 1 1/2 icon-wishlist
IPEX
Polyethylene Pipe - 1 1/2" - 75 PSI - 900'
Format 75PSIx1 1/2"x900'
$ 708 Roll
Details
Article #00685013
Polyethylene Pipe - 3/4 icon-wishlist
IPEX
Polyethylene Pipe - 3/4" - 75 PSI - 2500'
Format 75PSIx3/4"x2500'
666 . 01 Roll
Details
Article #00685010
Polyethylene Pipe - 3/4 icon-wishlist
IPEX
Polyethylene Pipe - 3/4" - 100 PSI - 100'
Format 3/4"x100'x100PSI
44 . 99 Roll
Details
Article #0068025
Polyethylene Pipe - 1 icon-wishlist
IPEX
Polyethylene Pipe - 1" - 75 PSI - 1500'
Format 75PSIx1"x1500'
$ 617 Roll
Details
Article #00685011
Polyethylene Pipe - 1 1/4 icon-wishlist
IPEX
Polyethylene Pipe - 1 1/4" - 75 PSI - 1000'
Format 75PSIx1 1/4"x1000'
629 . 01 Roll
Details
Article #00685009
Polyethylene Pipe - 1 icon-wishlist
IPEX
Polyethylene Pipe - 1" - 100 PSI - 100'
Format 1"x100'x100PSI
67 . 99 Roll
Details
Article #0068027