• icon-wishlist
  • icon-cart

FORESTO - Tacks (30)

Staples - T50 - 3/8" - 20 GA - Galvanized Steel - 5000/Pk icon-wishlist
FORESTO
Staples - T50 - 3/8" - 20 GA - Galvanized Steel - 5000/Pk
Format 3/8" 20GA 5000BX
Details
Article #03395104
Galvanized Staples - Fine 1 1/4'' - 5000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Staples - Fine 1 1/4'' - 5000/Box
Format 1 1/4"-GA18-5000BX
Details
Article #03395015
Galvanized Staples - Fine 1 1/4'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Staples - Fine 1 1/4'' - 1000/Box
Format 1 1/4" 18GA 1000BX
Details
Article #03395021
Galvanized Staples - Fine 3/4'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Staples - Fine 3/4'' - 1000/Box
Format 3/4"-GA18-1000BX
Details
Article #03395009
Fine Staples - Galvanized - 1" - Gauge 18 - 5000/box icon-wishlist
FORESTO
Fine Staples - Galvanized - 1" - Gauge 18 - 5000/box
Format 1"-GA18-5000BX
Details
Article #03395011
Galvanized Staples - Fine 1 1/2'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Staples - Fine 1 1/2'' - 1000/Box
Format 1 1/2"-GA18-1000BX
Details
Article #03395016
Galvanized Staples - Fine 1'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Staples - Fine 1'' - 1000/Box
Format 1"-GA18-1000BX
Details
Article #03395010
Stainless Steel Staples - Fine 1'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Stainless Steel Staples - Fine 1'' - 1000/Box
Format 1"-GA18-1000BX
Details
Article #03395012
Galvanized Fine Staples - 5/8 - 7/8 - 1 -1 1/4'' - 2000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Fine Staples - 5/8 - 7/8 - 1 -1 1/4'' - 2000/Box
Format 2000BX
Details
Article #03395019
Flooring Staples - Galvanized - 1 3/4" - Gauge 15 - 1000/box icon-wishlist
FORESTO
Flooring Staples - Galvanized - 1 3/4" - Gauge 15 - 1000/box
Format 1 3/4" GA15 BX1000
Details
Article #03395002
Galvanized Staples - Fine 5/8'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Staples - Fine 5/8'' - 1000/Box
Format 5/8"-GA18-1000BX
Details
Article #03395008
Galvanized Staples - Fine 1/2'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Staples - Fine 1/2'' - 1000/Box
Format 1 1/4"-GA18-1000BX
Details
Article #03395014
Galvanized Construction Staples - 2'' - 10 000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Construction Staples - 2'' - 10 000/Box
Format 2" 16GA 10000BX
Details
Article #03395029
Agrafes de construction, galvanisé, 2'', boîte de 1000 icon-wishlist
FORESTO
Agrafes de construction, galvanisé, 2'', boîte de 1000
Format 2" 16GA 1000BX
Details
Article #03395028
Galvanized Staples - Fine 1'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Staples - Fine 1'' - 1000/Box
Format 1" 18GA 1000BX
Details
Article #03395020
Stainless Steel Construction Staples - 2'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Stainless Steel Construction Staples - 2'' - 1000/Box
Format 2" 16GA 1000BX
Details
Article #03395030
Fine Staples - Galvanized - 1 3/8" - Gauge 18 - 5000/box icon-wishlist
FORESTO
Fine Staples - Galvanized - 1 3/8" - Gauge 18 - 5000/box
Format 1 1/8"-GA18-5000BX
Details
Article #03395013
Stainless Steel Staples - Fine 1 1/4'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Stainless Steel Staples - Fine 1 1/4'' - 1000/Box
Format 1 1/4" 18GA 1000BX
Details
Article #03395022
Flooring Staples - Galvanized - 1 3/4" - Gauge 15 - 5000/box icon-wishlist
FORESTO
Flooring Staples - Galvanized - 1 3/4" - Gauge 15 - 5000/box
Format 1 3/4" GA15 BX5000
Details
Article #03395003
Galvanized Construction Staples - 1 1/2'' - 10 000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Construction Staples - 1 1/2'' - 10 000/Box
Format 1 1/2" 16GA 10000B
Details
Article #03395026
Galvanized Construction Staples - 1 1/2'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Construction Staples - 1 1/2'' - 1000/Box
Format 1 1/2" 16GA 1000BX
Details
Article #03395025
Stainless Steel Staples - Fine 1 1/2'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Stainless Steel Staples - Fine 1 1/2'' - 1000/Box
Format 1 1/2"-GA18-1000BX
Details
Article #03395018
Galvanized Staples - Fine 1/2'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Staples - Fine 1/2'' - 1000/Box
Format 1/2"-GA18-1000BX
Details
Article #03395007
Galvanized Steel Flooring Staples - 1 3/4'' - 10000/Box icon-wishlist
FORESTO
Galvanized Steel Flooring Staples - 1 3/4'' - 10000/Box
Format 1 3/4" GA15
Details
Article #03395004
Stainless Steel Construction Staples - 1 1/2'' - 1000/Box icon-wishlist
FORESTO
Stainless Steel Construction Staples - 1 1/2'' - 1000/Box
Format 1 1/2" 16GA 1000BX
Details
Article #03395027
Flooring Staples - Galvanized - 2" - Gauge 15 - 1000/box icon-wishlist
FORESTO
Flooring Staples - Galvanized - 2" - Gauge 15 - 1000/box
Format 2" GA15
Details
Article #03395005
Fine Staples - Galvanized - 1 1/2" - Gauge 18 - 5000/box icon-wishlist
FORESTO
Fine Staples - Galvanized - 1 1/2" - Gauge 18 - 5000/box
Format 1 1/2"-GA18-5000BX
Details
Article #03395017
Staples - T50 - 1/4" - 20 GA - Galvanized Steel - 5000/Pk icon-wishlist
FORESTO
Staples - T50 - 1/4" - 20 GA - Galvanized Steel - 5000/Pk
Format 1/4" 20GA 5000BX
Details
Article #03395092
Staples - T50 - 3/8" - 20 GA - Galvanized Steel - 1000/Pk icon-wishlist
FORESTO
Staples - T50 - 3/8" - 20 GA - Galvanized Steel - 1000/Pk
Format 3/8" 20GA 1000BX
Details
Article #03395095
Staples - T50 - 1/2" - 20 GA - Galvanized Steel - 1000/Pk icon-wishlist
FORESTO
Staples - T50 - 1/2" - 20 GA - Galvanized Steel - 1000/Pk
Format 1/2" 20GA 1000BX
Details
Article #03395096